Austrijski građanski zakonik kao izvornik srpskog građanskog zakonika

Autori članka: 
Emilija Stanković
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Srpski građanski zakonik donet je 1844. godine, pre 167 godina. Bio je četvrti građanski zakonik u Evropi. Rađen je po ugledu na Austrijski građanski zakonik, a Srbiju je uveo u germanski pravni krug. Neke odredbe Srpskog građanskog zakonika, kao na primer one o poklonu, koriste se i danas kao pozitivnopravne. Neka to bude samo jedan primer aktuelnosti ovog Zakonika i nakon toliko vremena.
Uobičajen stav naše pravne nauke je da Srpski građanski zakonik predstavlja skraćenu verziju izvornika. Ima 950 paragrafa, dok Austrijski građanski zakonik sadrži 1502. Sličnosti postoje, velike su, osim u delu porodičnih i naslednih odnosa gde su do izražaja došle specifičnosti društvenih odnosa u Srbiji. Dosadašnja istraživanja nisu obuhvatila posebnosti, odstupanja od izvornika, kao ni trajnije vrednosti Srpskog građanskog zakonika.
S toga ću pokušati da ukažem na te specifičnosti i razlike između izvornika i Srpskog građanskog zakonika, ne umanjujući pri tom značaj izvornika, kao ni činjenicu da je najvećim delom izvornik „presađen“, „transplantiran“ u Srpski građanski zakonik.