Državina u pravu Republike Srpske

Autori članka: 
Duško Medić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Državini je u Zakonu o stvarnim pravima Republike Srpske posvećena mnogo veća pažnja nego u ranijem Zakonu o osnovnim svojinskopravnim odnosima. Ovaj institut je sada cjelovito regulisan. Prihvaćena je moderna koncepcija, a određen je i pojam državine kao faktičke vlasti na stvari. Novi zakon sadrži pravila o sticanju državine, poznaje pomoćnika u državini, razlikuje samostalnog i nesamostalnog držaoca, proširuje pojam zakonite i savjesne državine, a predviđa i novinu u pogledu objekta državine.