Elektronski nadzor

Autori članka: 
Memić Hidajet
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Ovim radom se ukazaje na mogućnost uvođenja de lege ferenda elektronskog nadzora osumnjičenog ili optuženog kao mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog ili optuženog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka, odnosno kao jedne od mjera zabrane.
Cilj rada je bio naglasiti važnost primjene informacionih tehnologija u krivičnom postupku. Provedenim istraživanjem potvrdila su se predviđanja, odnosno utvrđene su teoretske pretpostavke za implementaciju mogućnosti uvođenja u zakonski tekst de lege ferenda sistema informacionog modela, tj. elektronskog nadzora prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog kao jedne od mjera zabrane kao novog modela i korištenja resursa informacionih tehnologija u krivičnopravnom procesu te njihove iskoristivosti u praksi, posebno kod mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog u krivičnom postupku kako bi se istovremeno s većom sigurnošću postigla zaštita općih društvenih interesa i interesi lične slobode osumnjičenog, odnosno optuženog. Tim uvođenjem omogućila bi se kvalitetnija i šira primjena ostalih zakonom propisanih mjera zabrane i jamstva.