Fiskalna koordincija kao ključni faktor funkcioniranja fiskalnog federalizma u složenim državama

Autori članka: 
Dinka Antić
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Prema teoriji fiskalnog federalizma optimalna efikasnost vladinog sektora se može osigurati samo balansiranjem stepena centralizacije i decentralizacije fiskalnih nadležnosti između centralne i lokalnih vlada, gdje centralna vlada treba da osigura pravičnu raspodjelu dohotka i ekonomsku stabilnost, a lokalne vlade efikasnu upotrebu resursa. Komparativne analize efekata procesa fiskalne decentralizacije u svijetu pokazale su da razlike u odnosu snaga između centralne i lokalnih vlada predstavljaju prijetnju makroekonomskoj stabilnosti u složenim državama. U uvjetima postojanja slabe centralne vlade i snažnih regionalnih vlada, kao što je slučaj u Bosni i Hercegovini, fiskalna koordinacija između vlada postaje kritični faktor funkiconiranja fiskalnog federalizma u složenim zemljama. Teoretičari nove teorije fiskalnog federalizma, nazvane “teorijom druge generacije”, vjeruju da je nužno uspostaviti institucionalne strukture koje će osigurati nesmetano funkcioniranje fiskalnog federalizma. U tom smislu se fiskalna koordinacija između nivoa vlada smatra ključnim instrumentom za vođenje razumnog fiskalnog ugpravljanja u složenim zemljama, koji može devesti fiskalnu politiku srednjeg nivoa vlade u sklad sa nacionalnim fiskalnim ciljevima.