Hipoteka na vazduhoplovu u pravu Crne Gore

Autori članka: 
Zoran P. Rašović
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Objekt hipoteke je pojedinačno određena nepokretnost podobna za unovčenje, kao i idealni dio nepokretnosti. Na drugoj strani, objekt založnog prava može biti brod ili vazduhoplov. Radi se o pokretnim stvarima, na koje se primjenjuju odgovarajuća pravila o nepokretnim stvarima. Ove stvari se, kao i nepokretnosti, upisuju u odgovarajući registar. Sličan je i način sticanja hipoteka: hipoteka na nepokretnosti se stiče upisom u katastar nepokretnosti, a hipoteka na vazduhoplovu upisom u Registar. Slična su i pravila i principi vođenja evidencija. Zbog toga se založno pravo na vazduhoplovu naziva i hipoteka na vazduhoplovu.
U Crnoj Gori je u novije vrijeme donijeto više zakonskih propisa koji uređuju navedeni institut. U tom institutu ,,žive mnogi pravni aspekti.’’
U modernom, zakonodavstvu prava na vazduhoplovima, brodovima i drugim plovilima podliježu posebnom stvarnopravnom uređenju. Koliki je značaj vazduhoplova za pravni poredak jedne zemlje najbolje govori činjenica da se u novije vrijeme ubrzano razvija posebna pravna disciplina koja je iznikla iz saobraćajnog prava – vazduhoplovno pravo. Isto važi i za Evropsko vazduhoplovno pravo. Ono u početku nije uživalo ,,naklonost’’ Evropskog komunitarnog prava, kao što je ranije bio slučaj i sa Evropskim saobraćajnim pravom. Međutim, u novije vrijeme su drukčije tedencije.
Pravilo je da se na vazduhoplove, kao na specifične objekte, primjenjuje knjižni režim, sličan onom koji se primjenjuje kod zemljišnoknjižnih prava. To se naročito odnosi na: upis, brisanje, vrste upisa, postupak upisa.