Javno okupljanje u pravu Republike Srpske

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Javna okupljanja građana stara su koliko i samo društvo. Ona su se manje-više, često spontano, ali i organizovano, dešavala i u najstarijim državnim oblicima, od prvobitne zajednice pa sve do današnjih dana. Danas, kada govorimo o javnom okupljanju, podrazumijeva se da ono svakako treba biti organizovano, te da se održava na, za tu namjenu primjerenom prostoru. Inače, javno okupljanje može biti političke (državne) prirode, zatim socijalne, kulturno-umjetničke, sportske, vjerske, humanitarne itd., a što opet zavisi od samog organizatora javnog okupljanja. Posebnu pažnju svakako zavređuju politička okupljanja (mitinzi, tribine, demonstracije i sl. okupljanja koja organizuju političke stranke) i socijalni protesti, odnosno štrajkovi (najčešće radnika, penzionera ili studenata). Posebnu dimenziju ovakvom načinu izražavanja ličnog stava daju i moguće zabrane njihovog održavanja. Upravo o zakonodavnopravnim rješenjima prava na javno okupljanje i organizovanju javnog okupljanja u Republici Srpskoj biće riječi u ovom referatu.