Model oporezivanja malih preduzeća u sistemu PDV-a na bazi koncepta gotovinskog računovodstva

Autori članka: 
Dinka Antić
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Standardni model PDV-a podrazumijeva obračun PDV-a na osnovu izdatih faktura. U cilju pojednostavljenja administriranja porezima, smanjenja troškova poštivanja PDV propisa i poboljšanja likvidnosti malih i srednjih preduzeća Evropska unija od 1. januara 2013.godine primjenjuje koncept gotovinskog računovodstva za obračun PDV-a. Imajući u vidu inicijative za uvođenje gotovinskog računovodstva u sistem PDV-a Bosne i Hercegovine, kao mjere u borbi protiv globalne ekonomske i finansijske krize, rad ima za cilj da, na temelju analize pravnog okvira EU i iskustava članica, predstavi prednosti i nedostatke primjene koncepta gotovinskog računovodstva u sistemu PDV-a i ukaže moguća alternativna rješenja.