Neizvršenje pravnosnažnih sudskih presuda u Bosni i Hercegovini i praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Evropskog suda za ljudska prava

Autori članka: 
Milena Simović
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Postoji obimna praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi sa neizvršavanjem sudskih odluka. Autor se bavi analizom prakse Ustavnog suda koja se odnosi na nemogućnost izvršenja pravnosnažnih sudskih odluka zbog tzv. zakonodavnog uplitanja nadležnih državnih organa, u situaciji kada je izvršenik, uopšteno govoreći, država, a dosuđena potraživanja su novčane prirode. Radi potpunijeg uvida praksa koja se navodi je nešto šira u odnosu na konkretne slučajeve, u kojima je izvršni postupak okončan i rješenje o izvršenju je dostavljeno na provođenje, ali zbog nedostatka sredstava izvršenje će biti provedeno na način i u skladu sa relevantnim zakonskim i podzakonskim odredbama. Autor se ne osvrće na praksu Ustavnog suda u situacijama kada se ne provodi tzv. administrativno izvršenje ili kada sudovi ne okončavaju izvršni postupak u razumnom roku ili kada se ne izvršava sudska odluka, a razlog tome nije intervencija zakonodavca.