Ostvarivanje prava na obrazovanje kroz cjeloživotno učenje u bibliotečkoj djelatnosti u BiH

Autori članka: 
Jelena Latinović
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Potpisivanjem međunarodnih akata iz oblasti ljudskih prava, Bosna i Hercegovina se obavezala na njihovo priznavanje, poštovanje i zaštitu. Pravo na obrazovanje, kao dio treće kategorije ljudskih prava u svom opusu, sadrži i pravo na cijeloživotno učenje.
Biblioteke kao jedne od ustanova kultura u BiH, organizuju program cjeloživotnog učenja u biliotekarskoj djelatnosti. One u svom većem dijelu aktivnosti djeluju samostalno, na nivou entiteta BiH - Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a samo u svom manjem dijelu rada, na području cijele zemlje. Donošenje zakonskih i podzakonskih akat u bibliotečkoj djelatnosti je u nadležnosti entiteta i njihova primjena je nekad manje, nekad više uspješna, a time se zapravo manifestuje stepen ostvarivanja ljudskih prava u ovoj djelatnosti.