Pravna priroda građanske odgovornosti za štetu od životinja

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2014
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Koristeći se deskriptivnim, istorijskim i uporedno-pravnim metodom, autor referata pokušava dati odgovor na pitanja: da li i pod kojim uslovima se životinje mogu smatrati opasnim stvarima, te da li se i na štete od životinja i djelatnosti u vezi sa njima, mogu primjeniti pravila o objektivnoj odgovornosti za štete od opasnih stvari i opasnih djelatnosti.