Pravo građenja u pravu Republike Srpske

Autori članka: 
Duško Medić
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Autor u radu analizira pravo građenja kao novi institut stvarnog  prava u Republici Srpskoj. Smatra da je postojanje tog prava u interesu i vlasnika zemljišta i nosioca prava građenja, a isto tako i u društvenom interesu. Zbog toga od prava građenja očekuje višestruke koristi i nada se njegovoj širokoj primjeni u praksi.