Prilog raspravi o opasnim stvarima i opasnim djelatnostima

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

U tekstu se objašnjavaju i razgraničavaju pojmovi „opasna stvar“ i „opasna djelatnost“, te ukazuje na zakonodavna rješenja, stavove pravne nauke i sudske prakse, te stavove autora u pogledu odgovornosti za štetu od opasne stvari i opasne djelatnosti.