Put kao opasna stvar

Autori članka: 
Slobodan Stanišić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

U ovom radu će biti riječi o putu kao opasnoj stvari, u svjetlu pravila o građanskoj odgovornosti za štetu, te konkurencijskom odnosu pravila o subjektivnoj i objektivnoj odgovornosti za štete koje na posredan ili neposredan način nastanu u vezi sa korištenjem puteva.