Uticaj i doprinos rimskog prava na savremena rešenja

Autori članka: 
Vladimir Vuletić
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Predmet ovog članka je analiza dosadašnjih rešenja u domenu odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom u uporednom i srpskom pravu, uz poseban osvrt na rešenje u Zakonu o zaštiti potrošača iz 2010. godine.
Istovremeno, autor nastoji da pokaže značajan doprinos rimskog prava razvoju ovog instituta u celini, akcentujući domete klasičnog i Justinijanovog prava.
Kritički sagledavajući evropsku Direktivu o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom 85/374/EEC (1999/34/EC) i naš odgovarajući zakon iz 2005. godine, autor se zalaže za pristup opreznog i kritičkog transponovanja evropskih propisa u naš pravni sistem. U tom pogledu, pozdravlja odluku srpskog zakonodavca da u Zakon o zaštiti potrošača uvrsti rešenja iz Zakona o obligacionim odnosima, istovremeno baštineći i tekovine rimskog prava.