Vaspitne preporuke i njihova primjena u uporednom pravu

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Sistem maloljetničkih krivičnih sankcija, a posebno sistem specifičnih, tzv. alternativnih, neformalnih, sui generis krivičnopravnih mjera koje se danas primjenjuju prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela predstavlja jedno od najvažnijih, ako ne i najvažnije pitanje maloljetničkog krivičnog materijalnog prava uopšte. Taj sistem je karakterističan po svojoj strukturi, ciljevima, uslovima primjene, ali svakako i po njegovim stalnim promjenama u smislu uspostavljanja novih mjera i sankcija i nestanka nekih, često puta dugi niz godina primjenjivanih krivičnh sankcija, odnosno posebnih krivičnopravnih mjera. Nesporno je da danas, u svim savremenim zemljama svijeta posebno mjesto u sistemu krivičnih sankcija, odnosno mjera parapenalnog karaktera zauzima upravo sistem vaspitnih preporuka ili vaspitnih naloga, odnosno vaspitnih uputstava. Radi se dakle, o sasvim novom obliku reakcije ili intervencije savremene države na devijantna, odnosno društveno neprihvatljiva ponašanja mladih u sukobu sa zakonom predviđena u konkretnom krivičnom zakonodavstvu koja imaju za cilj efikasniju, blagotvorniju i svrsishodniju vansudsku reakciju društva, u pravilu, na lakša krivična djela (tzv. bagatelni kriminalitet). Upravo o vaspitnim preporukama ili vaspitnim nalozima, te njihovoj primjeni danas u uporednopravnim krivičnim sistemima, biće riječi u ovom referatu.