Editors' responsibilities - Obaveze urednika

Editors' responsibilities

• Editors have complete responsibility and authority to reject/accept an article.
• Editors are responsible for the contents and overall quality of the publication.
• Editors should always consider the needs of the authors and the readers when attempting to improve the publication.
• Editors should act if they suspect misconduct, whether a paper is published or unpublished, and make all attempts to persist in obtaining a resolution to the problem.

Obaveze urednika

• Urednici imaju punu odgovornost i ovlaštenje da odbiju/prihvate članak.
• Urednici su odgovorni za sadržaj i ukupni kvalitet publikacije.
• Urednici bi uvijek trebalo da razmotre potrebe autora i čitaoca pri pokušaju da se poboljša publikacija.
• Urednici bi trebalo da djeluju ukoliko posumnjaju na zloupotrebu, bez obzira da li je rad objavljen ili ne, i preduzmu mjere kako bi uspjeli da riješe problem.