Educational Recommendations and Their Applications in Comparative Law

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Educational Recommendations and Their Applications in Comparative Law

Abstract: A system of juvenile criminal sanctions, especially system-specific, so-called. alternative, informal, sui generis criminal measures now apply to juvenile offenders is one of the most if not the most important issue of juvenile criminal substantive law in general. This system is characterized by its structure, objectives, conditions of application, but certainly by his constant changes to the establishment of new measures and sanctions, and the disappearance of some, often many years applied krivičnh sanctions, criminal or special measures. It is indisputable that today in all modern countries in the world a special place in the system of criminal sanctions or measures parapenalnog character takes up exactly the system of educational recommendations or corrective orders, and educational guidance. So, this is an entirely new form of reaction or intervention of the modern sta te of deviant or socially unacceptable behavior of young people in conflict with the law set forth in the specific criminal legislation aimed at more efficient, beneficial and purposeful reaction out of court society, in general, the less serious (the small claim crime). It is the educational recommendations or guidance orders, and their application in today comparative criminal justice system will be discussed in this paper.
Keywords: crime, minors, alternative measures, corrective recommendations.

Vaspitne preporuke i njihova primjena u uporednom pravu

Rezime: Sistem maloljetničkih krivičnih sankcija, a posebno sistem specifičnih, tzv. alternativnih, neformalnih, sui generis krivičnopravnih mjera koje se danas primjenjuju prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela predstavlja jedno od najvažnijih, ako ne i najvažnije pitanje maloljetničkog krivičnog materijalnog prava uopšte. Taj sistem je karakterističan po svojoj strukturi, ciljevima, uslovima primjene, ali svakako i po njegovim stalnim promjenama u smislu uspostavljanja novih mjera i sankcija i nestanka nekih, često puta dugi niz godina primjenjivanih krivičnh sankcija, odnosno posebnih krivičnopravnih mjera. Nesporno je da danas, u svim savremenim zemljama svijeta posebno mjesto u sistemu krivičnih sankcija, odnosno mjera parapenalnog karaktera zauzima upravo sistem vaspitnih preporuka ili vaspitnih naloga, odnosno vaspitnih uputstava. Radi se dakle, o sasvim novom obliku reakcije ili intervencije savremene države na devijantna, odnosno društveno neprihvatljiva ponašanja mladih u sukobu sa zakonom predviđena u konkretnom krivičnom zakonodavstvu koja imaju za cilj efikasniju, blagotvorniju i svrsishodniju vansudsku reakciju društva, u pravilu, na lakša krivična djela (tzv. bagatelni kriminalitet). Upravo o vaspitnim preporukama ili vaspitnim nalozima, te njihovoj primjeni danas u uporednopravnim krivičnim sistemima, biće riječi u ovom referatu.

Ključne riječi: krivično djelo, maloljetnici, alternativne mjere, vaspitne preporuke.