Electronic monitoring

Autori članka: 
Memić Hidajet
Godina izdavanja članka: 
2013
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Electronic monitoring
- as a measure to secure the presence of the suspect or the accused and for the undisturbed conduct of the criminal proceedings de lege ferneda

Summary: This article refers to the possibility of introducing de lege ferenda like electronic monitoring of a suspect or accused as measures to secure the presence of the suspect or the accused and for the undisturbed conduct of the criminal proceedings, or as one of the measures of prohibition. Purpose of study was to emphasize importance of implementing information technology in criminal proceedings conducted research confirmed the predictions of theoretical assumptions are determined for the implementation the possibility of introducing the legal text of de lege ferenda system information model, or electronic monitoring of the presence of the suspect or accused as one of the the prohibitive measures as a new model and resource usage of information technology in the criminal justice process, and their usage in practice, especially in security measures the presence of the suspect or the accused in a criminal proceeding, to be concurrently with greater certainty reach the protection of the general social interests and the interests of personal liberty of the suspect or the accused that introducing would provide better and broader application of other legally prescribed prohibition measures and guarantees.
Keywords: electronic surveillance, security measures, the presence of the suspect or the accused, the prohibitive measures, information technology.

Elektronski nadzor

Rezime: Ovim radom se ukazaje na mogućnost uvođenja de lege ferenda elektronskog nadzora osumnjičenog ili optuženog kao mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog ili optuženog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka, odnosno kao jedne od mjera zabrane.
Cilj rada je bio naglasiti važnost primjene informacionih tehnologija u krivičnom postupku. Provedenim istraživanjem potvrdila su se predviđanja, odnosno utvrđene su teoretske pretpostavke za implementaciju mogućnosti uvođenja u zakonski tekst de lege ferenda sistema informacionog modela, tj. elektronskog nadzora prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog kao jedne od mjera zabrane kao novog modela i korištenja resursa informacionih tehnologija u krivičnopravnom procesu te njihove iskoristivosti u praksi, posebno kod mjere obezbjeđenja prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog u krivičnom postupku kako bi se istovremeno s većom sigurnošću postigla zaštita općih društvenih interesa i interesi lične slobode osumnjičenog, odnosno optuženog. Tim uvođenjem omogućila bi se kvalitetnija i šira primjena ostalih zakonom propisanih mjera zabrane i jamstva.

Ključne riječi: elektronski nadzor, mjere obezbjeđenja, prisustvo osumnjičenog, odnosno optuženog, mjere zabrane, informacione tehnologije.