Kaznena odgovornost za učestvovanje u tuči u Bosni i Hercegovini

Autori članka: 
Dragan Jovašević, Ljubinko Mitrović
Godina izdavanja članka: 
2011
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Sva krivična zakonodavstva, od najstarijih vremena do današnjih dana u strukturi krivičnih djela na prvom mjestu štite život i tjelesni integritet. To je i razumljivo jer bez ljudi nema ni društva, pa je osnovni preduslov opstanka i razvoja društva obezbjeđenje adekvatne zaštite njegovih članova. Zaštita života i tijela je zagarantovana, naravno, i nizom međunarodnih pravnih akata, univerzalnog i regionalnog karaktera. Život i tijelo se štite ne samo od povreda, već i od ugrožavanja svih vrsta, dakle stvaranja opasnosti da dođe do povrede ili narušavanja života ili tjelesnog (fizičkog) integriteta.
U strukturi ovih krivičnih djela, po svom značaju, prirodi, karakteristikama i svojstvima njihovih učinilaca posebno se izdvajaju krivična djela ugrožavanja života i tijela, a među njima krivično djelo učestvovanja u tuči. Tuča je fizički obračun dva ili više lica, povezana je sa nizom drugih krivičnih djela, ali i sa prekršajima protiv javnog reda i mira. Upravo o pojmu, elementima i karakteristikama ovog krivičnog djela i načinu njegovog razgraničenja od sličnih kažnjivih delikata govori ovaj rad.