Kriminalistički aspekti angažovanja prikrivenog istražioca

Autori članka: 
Mile Matijević
Godina izdavanja članka: 
2011
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Tradicionalni metodi i pristup u otkrivanju i istraživanju krivičnih djela značajno su prevaziđeni pod zahtjevom vremena i sveukupne složenosti kriminalnog djelovanja. Kako prikriveno istraživanje znatno odstupa od „uobičajenih“ pravila, u pravnoj teoriji postoje razna shvatanja o „prihvatanju“ nekih rješenja u vezi sa ovim pitanjem. To je imalo za posljedicu da se od države do države drugačije pristupi njihovu uvođenju i regulisanju. U nekim zemljama tako određene metode uopšte nisu prihvaćene, ili su pravno uređene na način kojim se značajno umanjuje njihova uspješnost, dok je u drugim kako se čini, akcenat stavljen prvenstveno na njihovu efikasnost pa tek onda na neke opšteprihvaćene koncepte u zaštiti individualnih prava.
Kao jednoj od metoda prikrivenog istražnog djelovanja posebno mjesto pripada prikrivenom istražitelju - kriminalističkom službeniku koji pod legendom djeluje u kriminalnoj sredini na osnovu uputstava nadležnih rukovodioca, i čija saznanja o relevantim činjenicama iz te sredine kasnije u samom postupku dobijaju značajno mjesto u privođenju pravdi izvršilaca krivičnih djela. Angažovanje prikrivenih istražitelja u borbi protiv organizovanog kriminala obilježje je operativno-kriminalističkog djelovanja velikog broja policijskih organizacija danas u svijetu. Na prostorima Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja u poslednjoj deceniji se takođe intenzivno primenjuju ove metode u dosta sličnim kriminalističko krivično procesnim relacijama i okolnostima.