Participation of Women in Acts of Political Violence

Autori članka: 
Mina Zirojević
Godina izdavanja članka: 
2016
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Participation of Women in Acts of Political Violence

Abstract: In this paper, the author examine the topic of suicide terrorists as the most radical form of terrorism. On the example of suicide bombers, the reasons for resorting to terrorism were explained, as well as the most optimal ways of eliminating or at least reducing this threat.
The analyses often state that the main motives of suicide bombers are rewards in heaven or economic benefit or family’s persuasion, but we believe that this explanation is too simplistic. I will prove that the main motive is the lack of sense of purpose in life, dehumanization of man, human activities, and different cultures.
Keywords: terrorism, social and economic motives, “white widows“.

Učešće žena u aktima političkog nasilja

Rezime: Uloga religije u istoriji čovečanstva je kontraverzna. Religija propoveda mir i blagostanje, pridržavanje normi koje kod čoveka ističu pozitivne karakteristike. Na žalost, svedoci smo zloupotreba religije kako bi se opravdalo nasilje, rat i represija. Najveći pritisak oseća se u gradovima, kako zbog broja stanovnika, projektovanih meta, ali i zbog osećanja samoće koje se po pravilu više javlja što je urbanizacija veća.
Tokom poslednje decenije XX veka začete su dubinske promene koje već sad presudno određuju ekonomsku, socijalnu, političku i bezbednosnu konfiguraciju svetske zajednice. Uveliko su počele da pristižu i prve posledice ovih promena. Uz ostalo, izmenjena je i proširena lista bezbednosnih izazova, rizika i pretnji. Uporedo se menjaju njihova priroda, sadržaj, pojavni oblici i dometi. Na scenu su stupili i novi nosioci ugrožavanja pojedinačne, regionalne i globalne bezbednosti.
U svetlu svega ovoga, autorka je pokušala da objasni jedan aspekt novih pretnji koji je sve učestaliji i kompleksniji i da da predlog odrѕivog rešenja.
Ključne riječi: terorizam, religija, Islam, Hrišćanstvo, ideologija, fundamentalizam.