The Public Law Regulation of the Official Toponymy From State’s To Local Level

Autori članka: 
Vladimir Đurić, Nevenko Vranješ
Godina izdavanja članka: 
2016
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

The Public Law Regulation of the Official Toponymy From State’s To Local Level

Abstract: It is the purpose of this paper to highlight the relation between official toponymy in comparative and domestic law. Toponymy is legally regulated.
After the analyzing of the position of official toponymy in the comparative law, selected legal aspects of its regulation in the Bosnia and Herzegovina and the Republic of Srpska legal systems are presented: the constitutional regulation of the names of country, constitutive unites and capitals, the constitutional and law regulation of the official use of language and script, the legal regulation of the local-self-government unit names and official place names, as well as the administrative procedure of the place names change.
Key words: legal order, official toponymy, public law, constitutional law, administrative law, local-self government.

Javnopravno uređenje zvanične toponimije - od državnog nivoa do nivoa lokalne samouprave

Rezime: Cilj ovog rada je da istakne odnos između pravnog poretka i zvanične toponimije u uporednom i domaćem pravu. Toponimija je pravno regulisana.
Nakon analiziranja položaja zvanične toponimije u uporednom pravu, prikazani su određeni pravni aspekti njenog regulisanja u pravu Bosne i Hercegovine i Republike Srpske: ustavnopravno regulisanje naziva države, konstitutivnih jedinica i glavnih gradova; ustavnopravno i zakonsko regulisanje službene upotrebe jezika i pisma; zakonsko regulisanje naziva jedinica lokalne samouprave i naziva naseljenih mesta; kao i upravnopravni postupak promene naziva mesta.
Ključne riječi: pravni poredak, zvanična toponimija, javno pravo, ustavno pravo, upravno pravo, lokalna samouprava.