Public Meeting in the Republic of Srpska Law

Autori članka: 
Ljubinko Mitrović
Godina izdavanja članka: 
2012
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Public Meeting in the Republic of Srpska Law

Abstract: Public gatherings of citizens as old as society itself. They are more or less, often spontaneous, but organized, and occurred in the oldest forms of government, from the original community and to this day. Today, when we speak of public assembly, it is understood that what we should be organized, and keep it on, for the purpose designated places. Otherwise, the public meeting may be political (state) nature, then the social, cultural, artistic, sporting, religious, humanitarian, etc., which in turn depends on the organizers of public gatherings. Special attention is certainly worthy of political meetings (rallies, debates, demonstrations and similar gatherings organized by political parties) and social protests and strikes (mostly workers, pensioners and students). A special dimension of a way of expressing a personal attitude and can provide the prohibition of their maintenance. It is the right legal solutions to public assembly and organization of public meetings will be in the Republic of Srpska words in this paper.
Key words: public assembly, public protest, Bobby, the interior ministry.

Javno okupljanje u pravu Republike Srpske

Sažetak: Javna okupljanja građana stara su koliko i samo društvo. Ona su se manje-više, često spontano, ali i organizovano, dešavala i u najstarijim državnim oblicima, od prvobitne zajednice pa sve do današnjih dana. Danas, kada govorimo o javnom okupljanju, podrazumijeva se da ono svakako treba biti organizovano, te da se održava na, za tu namjenu primjerenom prostoru. Inače, javno okupljanje može biti političke (državne) prirode, zatim socijalne, kulturno-umjetničke, sportske, vjerske, humanitarne itd., a što opet zavisi od samog organizatora javnog okupljanja. Posebnu pažnju svakako zavređuju politička okupljanja (mitinzi, tribine, demonstracije i sl. okupljanja koja organizuju političke stranke) i socijalni protesti, odnosno štrajkovi (najčešće radnika, penzionera ili studenata). Posebnu dimenziju ovakvom načinu izražavanja ličnog stava daju i moguće zabrane njihovog održavanja. Upravo o zakonodavnopravnim rješenjima prava na javno okupljanje i organizovanju javnog okupljanja u Republici Srpskoj biće riječi u ovom referatu.

Ključne riječi: javni skup, javni protest, redar, ministarstvo unutrašnjih poslova.