State Administrations Affairs in the Field of Conclusion and Implementation of International Treaties

Autori članka: 
Vladimir Đurić, Nevenko Vranješ
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

State Administrations Affairs in the Field of Conclusion and Implementation of International Treaties

Abstract: The purpose of this article is to analyze the state administration activities in the administrative area of foreign affairs which are related to the conclusion and implementation of international treaties. After analyzing those activities in comparative law, the legal aspects of the participation of state administration bodies in Bosnia and Herzegovina in initiating of the process of conclusion of international agreements, negotiations for their conclusion, preparation of necessary documents, including instruments of ratification, publication of the text, entry into force, and termination of international treaties, as well as of their implementation in the case of self-executing treaties are presented. The conclusion is that, according to their legal nature, those activities can not be considered as extralegal activities of the state bodies that are directly derived from state sovereignty, but rather and only as the activities which are provided and arranged by law and which are in line with general administrative affairs of the state administration. However, such conclusion isn’t in contradiction to the fact that, in certain cases, those activities fall within the scope of executive powers discretion.
Keywords: state administration, the conclusion and implementation of international treaties, foreign affairs.

Poslovi državne uprave u oblasti zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora

Rezime: Predmet ovog rada je analiza poslova državne uprave u upravnoj oblasti spoljnih poslova koji se odnose na zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora. Nakon analize poslova državne uprave u vezi sa zaključivanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora u uporednom pravu, prikazani su pravni aspekti učešća organa državne uprave u BiH u iniciranju postupka zaključivanja međunarodnih ugovora, vođenju pregovora za njihovo zaključivanje, pripremanju neophodnih akata, uključujući i ratifikacionih instrumenata, objavljivanju teksta, stupanja na snagu i prestanka važenja međunarodnih ugovora, kao i u njihovom neposrednom izvršavanju u slučaju samoizvršnih ugovora. Zaključak je da se po svojoj pravnoj prirodi takvi poslovi ne mogu smatrati ekstrapravnim djelatnostima državnih organa koja neposredno proističu iz suvereniteta države, već isključivo pravom predviđenim i uređenim djelatnostima koje načelno odgovaraju opštim poslovima organa državne uprave, što ne protivriječi tome da se, u određenim slučajevima, aktivnosti u vezi sa zaključivanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora određuju kao diskreciono pravo izvršne vlasti.
Ključne riječi: državna uprava, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i spoljni poslovi.