Authors' responsibilities - Odgovornosti autora

Authors' responsibilities

• Authors must certify that their manuscripts are their original work, has not previously been published elsewhere, and the manuscript is not currently being considered for publication elsewhere.
• Authors must identify all sources used in the creation of their manuscript.
• Authors wishing to include figures, tables or other materials that have already been published elsewhere are required to obtain permission from the copyright holder(s). Any material received without such evidence will be assumed to originate from the authors.

Odgovornosti autora

• Autori moraju da potvrde da je njihov rukopis njihovo autorsko djelo,  da nije prethodno objavljen na nekom drugom mjestu i da se njihov rukopis trenutno ne razmatra za objavljivanje negdje drugdje.
• Autori su dužni da navedu sve izvore koje su koristili u pisanju njihovog rukopisa.
• Autori snose svu odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i dužni su da, ako je to potrebno, pre njihovog objavljivanja pribave saglasnost svih lica ili institucija koje su neposredno učestvovale u istraživanju koje je u rukopisu predstavljeno