Otvoreni pristup/ Open Access Policy

U skladu s definicijom otvorenog pristupa pristup cjelokupnom sadržaju slobodan i besplatan. Korisnici mogu čitati, pohranjivati, kopirati, distribuirati, ispisivati, pretraživati cijele teksove članaka u ovom časopisu ne tražeći prethodno dopuštenje izdavača ili autora. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka primjenjuje CC BY licencu.

Ovaj časopis Godišnjak Fakulteta pravnih nauka pruža otvoren pristup svojem cjelokupnom sadržaju, u skladu s uvjerenjem kako javna dostupnost istraživačkih spoznaja podstiče veću razmjenu znanja i ideja, povezan je s povećanom čitanošću i većom citiranošću rada autora koji objavljuju u časopisima ovoga tipa. Otvoreni pristup putem DOISrpska.

Časopis ne naplaćuje naknadu za objavljivanje radova, kao ni njihovo čitanje i preuzimanje.

In accordance with definition of open access, all content is freely available without charge to the user. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka applies the CC BY license.

This journal Godišnjak Fakulteta pravnih nauka provides open access to all of its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge, associated with the increased readership and increased citation of an author's work.

This journal does not have article processing or submitting charges.