Importance and Role of Honorary Consuls in Exercise of Consular Functions

Autori članka: 
Duško Glodić
Godina izdavanja članka: 
2018
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Importance and Role of Honorary Consuls in Exercise of Consular Functions

Abstract:  The article explores the role and importance of honorary consuls in the exercise of consular functions assigned to them. Their commitment to the strengthening of the inter-state cooperation in the non-political sphere and the support, protection and advice provided by the honorary consuls were emphasised as the historically grounded services rendered by this category of agents. It is, however, stressed that, although the contemporary ways of communication between different state and non-state actors happen without the use of diplomatic and consular mechanisms, the honorary consuls still find their place in the relations between the states and commercial, trade and other sorts of partners based in different states. The positive International Law, including the Vienna Convention on Consular Relations, as well as bilateral consular conventions, concluded between the interested parties, recognises the institutions of honorary consuls and possesses a certain set of rules that define the appointment and status of them.
The article further explores the legal nature, privileges and immunities that are accorded to the honorary consuls and highlights the sets of usual and less usual consular functions that may be assigned to them by the sending state. Some exploration of both official and symbolic functions of the existence of the use of honorary consuls has been made in the article.
Key words: Public International Law, Diplomatic and Consular Law, Honorary Consuls, Inter-State Co-operation, Privileges and Immunities.

Značaj i uloga počasnih konzula u obavljanju konzularnih funkcija

Rezime: Članak razmatra značaj i ulogu počasnih konzula u obavljanju konzularnih funkcija i razvijanju saradnje između privrednih i drugih subjekata države prijema i države imenovanja. Međunarodna praksa i pravila koja uređuju međunardne odnose, posmatrani sa istorijske perspektive, poznaju različite institute koji su nastajali u pojedinim epohama, sa ciljem da omoguće zaštitu stranih privrednih i trgovačkih interesa pred organima neke države. U tom smislu, pojedini instituti, koji karakterišu savremeno pravo diplomatskih i konzularnih odnosa, svoje korijene nalaze već u antičkom periodu. U savremeno doba, zahvaljujući tehničkom i tehnološkom napretku, međudržavni odnosi su dobili poseban značaj, a saradnja između dviju država se odvija na više planova i ne samo posredstvom diplomatskog i konzularnog aparata. Međutim, bez obzira na prisutne trendove, diplomatki i konzularni aparat i dalje igra značajnu ulogu u kanalisanju međudržavne saradnje, ne samo na planu institucionalnih i zvaničnih okvira država, već i šire, na planu privrede, trgovine, kulture i sl. Počasni konzuli, kao jedan od instituta koje prepoznaje i uređuje savremeno Međunarodno pravo, a koji primjenjuje savremena međudržavna praksa, pronalazi svoje mjesto u održavanju i obavljanju pojedinih konzularnih funkcija. Nakon obrade pitanja pravne prirode i statusa počasnih konzula, članak istražuje na koje način počasni konzuli, imajući u vidu specifičnosti ovog instituta i njihove pravne prirode, doprinose obavljanju konzularnih funckija koje su im povjerene, odnosno promovisanju i zaštiti interesa države imenovanja.
Ključne riječi: Međunarodno javno pravo, Diplomatsko i konzularno pravo, počasni konzuli, međudržavna saradnja, privilegije i imuniteti.