Importance From the International Law Perspective of the Headquarters Agreement For the Functioning of an International Organisation in the Host State

Autori članka: 
Duško Glodić
Godina izdavanja članka: 
2017
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Importance From the International Law Perspective of the Headquarters Agreement For the Functioning of an International Organisation in the Host State

Abstract:  This article explores the importance from the international law perspective of the headquarters agreement, concluded between an international organisation and its host State, for the functioning and accomplishment of missions of an international organisation, as of an entity situated in the host State. In that regard, the theoretical framework for the conclusion of a headquarters agreement, as well as the relevant international practice laid down the basis defining the issues that are expected to be settled by such an agreement. Based on the analysis of relevant international practices and having taken into account the fact that there is a number of different international organisations, being of different nature and established with different purposes, it was not possible to conclude that the contemporary international law defines a unified template to be used for the content of a given headquarters agreement. None the less, some concrete solutions, although made through direct negotiations between the parties, stipulate certain elements that are common to a large number of headquarters agreements. Such common core of headquarters agreements content is related to the privileges and immunities agreed in the favour of the international organisation, status of its officials, its legal personality in the host State legal system etc.
Key words: International organisations, Public International Law, Headquarters Agreement, Privileges and Immunities, International Civil Servants.

 

Međunarodnopravni značaj ugovora o sjedištu za funkcionisanje međunarodne organizacije u državi domaćinu

Rezime: Članak razmatra međunarodnopravni značaj ugovora o sjedištu (eng. Headquarters Agreement), zaključenog između međunarodne organizacije i države domaćina, za funkcionisanje i ostvarivanje misije jedne međunarodne organizacija kao entiteta koji ima svoj centar djelovanja u državi domaćinu. U tom smislu, analizira se teorijski okvir i praktična dostignuća koja bi trebalo da budu riješena putem ugovor o sjedištu. Nakon analize relevantne međunarodne prakse i uzimanjem u obzir činjenice da u svijetu egzistira veliki broj međunarodnih organizacija, različite prirode i osnovanih sa različitim zadacima, nije moguće konstatovati da savremeno međunarodno pravo poznaje jedinstven obrazac koji bi odredio sadržinu ugovora o sjedištu. Ipak, konkretna rješenja, iako produkt direktnih pregovora između strana ugovornica, tretiraju određene elemente koji su svojstveni većini ugovora o sjedištu. Tako nastali zajednički minimalni sadržaj ugovora o sjedištu se tiče privilegija i imuniteta ugovorenih u korist međunarodne organizacije, statusa službenih lica međunarodne organiazcije, njenog pravnog subjektiviteta u pravnom sistemu države sjedišta i sl.
Ključne riječi: međunarodne organizacije, međunarodno javno pravo, ugovor o sjeditu, privilegije i imuniteti, međunarodni službenici.