Infrastructure of the Capital Market in the Republic of Srpska

Autori članka: 
Zorica Drljača
Godina izdavanja članka: 
2016
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Infrastructure of the Capital Market in the Republic of Srpska

Abstract: The regulation of the capital market in the Republika Srpska is based on the objectives and principles of the International Organization of Security Commissions and requirements of European integration. In this regard, an appropriate infrastructures capital markets has been established, there are no administrative barriers for foreign investors, dematerialization of securities is made, electronic way of trade and the centralization of secondary public trade in securities are established. 
However, despite all these characteristics, according to the classification FTSE Global Equity Index Series, the capital of the Republika Srpska market still belongs to the frontier markets, representing the developing markets, what actually reflects the state of the entire economic system.
Key words: capital market, Republic of Srpska, participants on the capital market.

Infrastruktura tržišta kapitala Republike Srpske

Rezime: Pored ekonomskih i političkih okolnosti i pravne tradicije određene zemlje, u svijetu internacionalizacije tržišta kapitala i širenja ponude finansijskih instrumenata, bazično pitanje, je uređivanje adekvatne infrastrukture tržišta kapitala koja će obezbijediti ne samo zaštitu interesa svih učesnka, već i izgradnju povjerenja u finansijske tokove i održavanje stabilnosti cjelokupnog finansijskog sistema. Prihvatajući međunarodne standarde, infrastruktura tržišta kapitala, u većini zemalja, je uređena na način, da se uspostavlja posebno tijelo koje reguliše, nadzire i unapređuje tokove na tržištu kapitala, prepoznato pod nazivom komisija za hartije od vrijednosti, te određuju ovlašteni učesnici i stroga pravila odvijanja tokova na tržištu kapitala. Posmatrajući statusni aspekt i ulogu učesnika na tržištu kapitala, proces trgovine se odvija na relaciji: emitenta hartija od vrijednosti od kojeg potiče cio tržišni proces i koji na tržištu kapitala ima ulogu koju proizvođač robe ima na robnom tržištu; trgovca hartijama od vrijednosti, lica koje se profesionalno bavi preprodajom hartijama od vrijednosti; organizatora tržita, lica koje obavlja djelatnost organizovanja trgovine hartijama od vrijednosti i investitora (ulagača kapitala), lica koji na ovom tržištu, ima ulogu koju potrošač ima na robnom tržištu. Posebno mjesto u infrastrukturi tržišta kapitala, pripada centralnom depou hartija od vrijednosti, kao posebnoj instituciji koja obezbjeđuje pouzdanost, povjerljivost i sigurnost podataka o hartijama od vrijednosti, vlasništvu na hartijama od vrijednosti i njihovom prometu. Cilj ovog rada je, uz primjenu naučnih metoda, istražiti infrastrukturu tržišta kapitala i ulogu ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala u Republici Srpskoj, polazeći od zakonskih rješenja u Republici Srpskoj i međunarodnih standarda u ovoj oblasti.
Ključne riječi: tržište kapitala, Republika Srska, učesnici na tržištu kapitala.