The Role of Authorized Officials in Criminal Proceedings in Bosnia and Herzegovina

Autori članka: 
Marina M. Simović, Vladimir M. Simović
Godina izdavanja članka: 
2018
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

The Role of Authorized Officials in Criminal Proceedings in Bosnia and Herzegovina

Abstract: The role of authorized officials in the investigative procedure has certain specificities that result from the fact that authorized officials in the investigative procedure act not only on the grounds of existence of reasonable doubt that a criminal offense has been committed, but their regular work is mainly determined by other regulations too i.e. their activities are not merely investigative but also operational. Activities of authorized officials of operational character represent the regular activities of authorized officials within their regular official duties, prevention, control, notification, information gathering, etc. Within this operational work, authorized officials can collect information from citizens, institutions, etc. and make official records, operational reports, and intelligence reports, file misdemeanour reports, and conduct certain administrative procedures.
Key words:  authorized officials, police, criminal proceedings, investigation, Bosnia and Herzegovina.

Prava i dužnosti ovlašćenih službenih lica u krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini

Rezime: Uloga ovlašćenih službenih lica u istražnom postupku ima određenih specifičnosti koje proizilaze iz činjenice da ovlašćena službena lica djeluju ne samo u istražnom postupku, na bazi postojanja osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, nego je njihov redovan rad uglavnom regulisan i drugim propisima, odnosno njihove djelatnosti nisu isključivo istražnog nego i operativnog karaktera. Aktivnosti ovlašćenih službenih lica operativnog karaktera predstavljaju redovne djelatnosti ovlašćenih službenih lica u okviru njihovih redovnih službenih dužnosti, prevencije, kontrole, obavještavanja, prikupljanja informacija itd. U okviru svog operativnog rada ovlašćena službena lica mogu prikupljati informacije od građana, ustanova i dr. i o tome sačinjavati službene zabilješke, operativne izvještaje, obavještajne izvještaje, podnositi prekršajne prijave, te provoditi određene upravne postupke.
Ključne riječi: ovlašćena službena lica, policija, krivični postupak, istraga, Bosna i Hercegovina.