Trial Accommodation as a Phase in the Adoption Process

Autori članka: 
Bogdana Stjepanović
Godina izdavanja članka: 
2018
Broj u godini: 
1
Apstrak članka: 

Trial Accommodation as a Phase in the Adoption Process

Abstract: Trial accommodation is one of the stages that precede the establishment of the adoption. The purpose of determining trial accommodation is to determine the special adoptive capacity of the adopter and the adoptee. In the family law of the Republic of Serbia, trial accommodation is in principle a mandatory phase in the process of establishing the adoption. It is generally mandatory because it does not exist when foreign citizens appear as adopters. Internationally, there is no agreement on whether trial accommodation is a necessary phase in the process of establishing the adoption. The paper analyses the regulation of trial accommodation in the Family Law of the Republic of Serbia, with special attention to the provision by which foreign citizens are released from this part of the procedure of adoption and consideration. Attention is also paid to the legal solution in the Republika of Srpska.
Key words: trial accommodation, adoption, family law, international conventions.

Probni smeštaj kao faza u procesu zasnivanja usvojenja

Rezime: Probni smeštaj predstavlja jednu od faza koje prethode zasnivanju usvojenja. Cilj određivanja probnog smeštaja jeste da se utvrdi posebna adoptivna sposobnost usvojitelja i usvojenika. U porodičnom zakonu RS probni smeštaj je načelno obavezna faza u procesu zasnivanja usvojenja. Načelno je obavezna jer izostaje kada se kao usvojitelji javljaju strani državljani. Na međunarodnom planu ne postoji saglasnost oko toga da li je probni smeštaj neophodna faza u procesu zasnivanja usvojenja. U radu se analizira regulisanje probnog smeštaja u Porodičnom zakonu Republike Srbije, sa posebnom pažnjom usmerenom na odredbu kojom se strani državljani oslobađaju ovog dela postupka usvojenja i uz razmatranje. Pažnja se posvećuje i zakonskom rešenju u Republici Srpskoj.
Ključne riječi: probni smeštaj, usvojenje, porodični zakon, međunarodne konvencije.